SMK ABDULLAH MUNSHI, PULAU PINANG

“Munshi Perkasa Pelajar Gemilang”

MISI DAN VISI SEKOLAH

Misi Sekolah

 • Mewujudkan iklim sekolah yang sihat, selamat dan menyeronokkan untuk semua warga sekolah.
 • Meyediakan prasarana dan perkakasan TM dengan memberi peluang seluas-luasnya kepada warga SAM untuk mendapat ilmu secara akses kendiri.
 • Menggalakkan pembelajaran secara interaktif TM, membimbing ke arah pemikiran kreatif dan inovatif dalam pelbagai aspek kehidupan.
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang:
            1) Berliterasi teknologi maklumat
            2) Berdaya fikir positif
            3) Berdaya juang tinggi
            4) Bersifat global
            5) Kreatif dan produktif
            6) Berakhlak mulia dan berteraskan agama
            7) Menjiwai nilai-nilai murni
 • Membina perkongsian bestari antara sekolah dan komuniti melalui Email dan Website.
 • Meyediakan staf guru dan bukan guru yang:
            1) Berilmu
            2) Berketrampilan
            3) Cerdas
            4) Cekap teknologi
 • Visi Sekolah

   

  Kami warga SAM beriltizam menjadi sebuah institusi pendidikan yang sentiasa memfokus ke arah peningkatan kecemerlangan ilmu berasaskan Teknologi Maklumat bagi melahirkan lepasan sekolah yang berdaya saing sihat di peringkat global berpandukan Falsafah Pendidikan Negara.

  Advertisements
   
  %d bloggers like this: